Uluslararası Danışmanlık

İnsan kaynakları yönetimi alanında uluslararası ölçekte global bir hizmet sunan bir danışmanlık hizmeti türüdür.

Yabancı Personel Temini

İşgücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı ülkelerden uygun niteliklere sahip çalışanları temin etmeyi amaçlayan bir hizmet türüdür.

Çalışan Bağlılığı Yönetimi

Bir şirketin çalışanlarının işlerine ve şirkete olan bağlılığını artırmak ve sürdürmek için izlediği stratejiler ve uygulamalardır.

Neden Biz?

İşe Alım ve Seçme

Farklı ülkelerdeki işgücü piyasasına uygun şekilde işe alım süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Performans Değerlendirmesi

Çalışanların performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistemlerin oluşturulması

İş Yasaları ve Yönetmelikler

Farklı ülkelerdeki iş yasalarına ve düzenlemelere uyum için danışmanlık.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanların beceri ve yetkinliklerini artırmak için eğitim programlarının tasarlanması ve yönetilmesi

Ücret ve Yan Haklar

Şirketin farklı ülkelerdeki çalışanlarına uygun ücret ve yan haklar sağlamak için stratejiler geliştirilmesi.

İşgücü Planlaması

Şirketin gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre stratejiler oluşturmak.